στιβάζω


στιβάζω
(I)
ΜΑ [στίβος]
1. πατώ, καταπατώ
2. μέσ. στιβάζομαι
ακολουθώ τα ίχνη κάποιου, ανιχνεύω («ἴχνια γὰρ ἐν αὐτῷ στιβαζόμενος εὕροιτό τις καὶ μαστευόμενος», Αίσ.).
————————
(II)
ΜΑ [στιβάς, -άδος]
1. παθ. στιβάζομαι
εκτείνω, απλώνω ως στρωμνή («ἡ στρωμνὴ ἔσται ἐστιβασμένη ἔστ' ἐπὶ πῆχυν», Σχόλ. Θεόκρ.)
2. (η μτχ. παθ. παρακμ. ως επίθ.) ἐστιβασμένος, -η, -ον
αυτός που φορεί πολλά ενδύματα.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • στιβάζουσιν — στιβάζω tread upon pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) στιβάζω tread upon pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • στίβαζε — στιβάζω tread upon pres imperat act 2nd sg στιβάζω tread upon imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐστιβασμένον — στιβάζω tread upon perf part mp masc acc sg στιβάζω tread upon perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • στιβαζόμενος — στιβάζω tread upon pres part mp masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • στιβάζεσθαι — στιβάζω tread upon pres inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • στιβάζονται — στιβάζω tread upon pres ind mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • στιβάζοντες — στιβάζω tread upon pres part act masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • στιβάσασθαι — στιβάζω tread upon aor inf mid …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • στιβάσῃς — στιβάζω tread upon aor subj act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • στιβῶ — στιβάζω tread upon fut ind act 1st sg (attic epic ionic) στιβέω tread pres subj act 1st sg (attic epic doric) στιβέω tread pres ind act 1st sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.